Vooralsnog zijn alle activiteiten op de kort termijn afgelast. Na 1 juni hopen wij weer voor het publiek muziek te mogen maken.

 

Bloemenmarkt Abcouder Harmonie afgelast
Inmiddels een echte traditie voor Moederdag, de plantenmarkt van de Abcouder Harmonie.
Ook deze zal door de maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het Coronavirus tegen gaan, niet gehouden worden op 9 mei. Er wordt gekeken of het haalbaar is om de markt op een later moment in het jaar te houden.

Inleveravonden instrumenten afgelast – veiling gaat vooralsnog door
De inleveravonden voor muziekinstrumenten voor de veiling zijn ook komen te vervallen. Heeft u nog instrumenten liggen die u graag voor de veiling wil aanmelden, stuur dan even een mail naar info@abcouderharmonie.nl Dan haalt de harmonie deze bij u op zodra dat weer kan. Meer daarover vind je hier.