Vooralsnog zijn alle activiteiten op de kort termijn afgelast. Na 1 september hopen wij weer voor het publiek muziek te mogen maken.

Inleveravonden instrumenten afgelast – veiling ook afgelast
De inleveravonden voor muziekinstrumenten voor de veiling zijn ook komen te vervallen. Heeft u nog instrumenten liggen die u graag voor de veiling wil aanmelden, stuur dan even een mail naar info@abcouderharmonie.nl Dan haalt de harmonie deze bij u op zodra dat weer kan. Meer daarover vind je hier.