De Abcouder Harmonie bestaat al 117 jaar en bestaat uit een Harmonieorkest en een Drumband. Elke maandagavond 19.45 – 22.00 uur repeteert de drumband en elke dinsdagavond 19.30 – 21.45 uur repeteert het harmonieorkest. Voor de repetitie van het harmonieorkest oefent er een opleidingsorkest vanaf 18.30 uur. Kom gerust eens onder het genot van een kop koffie kijken bij een van de repetities!

Wilt u ook mee spelen?

  • Meer informatie over lessen vindt u hier.
  • Meer informatie over het harmonieorkest vindt u hier.
  • Meer informatie over de drumband vindt u hier.

Meer informatie over de vereniging vindt u hieronder. 2 jaar geleden hadden wij een feestjaar met de gehele vereniging. Het boekje hiervan vindt u hier.

Op 16 oktober 1900 werd de Abcouder Harmonie opgericht. Een aantal muziek liefhebbers met ideeën stak de koppen bij elkaar en begon het “muziekkoor de Harmonie”.
Vanaf het begin een vereniging van en voor iedereen. Van de eerste uitvoeringen is bekend dat men speelde in de tuin van de Eendracht. Het harmonieorkest werd gaandeweg beter en na enkele jaren werd er zelfs een prijs gewonnen op een concours.

In 1905 werd door de bevolking geld bij elkaar gebracht voor een vaandel. Dat werd tijdens een van de concerten feestelijk aangeboden. Helaas is dit in de loop der jaren verloren gegaan. Inmiddels is er een nieuwe vaandel gekomen naar voorbeeld van het origineel. Verworven muzikale kennis en kunde werd door de leden aan elkaar door gegeven.
Zo kreeg de jeugd les van oudere muzikanten. Vaak de vader of oom. Het was ook een familiezaak, die van ouder op kind overging. De dirigent kwam meestal uit het dorp zelf. De schoolmeester of iemand met ervaring bij een koor.

Na de oorlog veranderde er veel en kwamen er meer mogelijkheden. In de vijftiger jaren werd het tamboerkorps opgericht en ging deel uitmaken van de Abcouder Harmonie.
Met name bij buiten optredens was dat een belangrijke versterking. Ook muzikaal kwam er een kentering, met name in het repertoire. Moderne arrangementen, speciaal voor Harmonie geschreven muziek en vooral ook lichte amusementsmuziek die haar intrede deed. Die trend heeft zich tot de dag van vandaag doorgezet. Ook het harmonieorkest zelf onderging belangrijke veranderingen. Goed geschoolde dirigenten verhoogden het muzikale peil en zorgden voor groeiende interesse van jeugd en volwassenen. Er kwam een erkende opleiding met examens.

De inmiddels Koninklijk onderscheiden Abcouder Harmonie speelt op straat, in een concertzaal, in de kerk en overal waar dat gewenst is. De drumband gooit hoge ogen op festivals en concoursen.

Ze doen dit al vele jaren tot plezier van zichzelf en de bevolking.
Zij hopen dit nog vele jaren te doen.

Lees meer