Paul Huygen

Paul Huygen

Voorzitter

Coördineren Vereniging

Janny de Breij

Janny de Breij

Secretaris

Verslaglegging
Agenda’s
Correspondentie verzorgen
Coördineren optredens drumband

Arne Tinholt

Arne Tinholt

Penningmeester

Financiële zaken

Ria Fhijnbeen

Ria Fhijnbeen

Bestuurslid

Coördinator opleidingen
Coördinator opleidingsorkest
Contact leerling en ouders
Contact docenten

Yvonne Keuker

Yvonne Keuker

Bestuurslid

2e secretaris
Drumbandzaken
Coördineren optredens drumband
Naklank
Website

Vacature

Vacature

Bestuurslid

Orkestzaken
Coördinator optredens orkest